Flaskskepparna  
Medlemmar   Om oss   Bygga   Material   Verktyg   Aktiviteter   Galleri   Länkar
Valknop  
13 slagen valknop.
 
   
Treslagen valknop. 
   
Femslagen valknop. 
   
Ett sätt att tillverka en valknop på är att linda runt ett runt föremål. Den vänstra har sex stycken skruvar, spikar eller knappnålar ditsatta på varje sida. Den högra har fem stycken skruvar.

Märk mellanrummet med siffror 1-6 respektive 1-5.

Diametern ska vara ungefär som flaskhalsen och lite större. Det kan vara bra att ha en midja så går det lättare att trä snöret när det ska träs under.

(Rullarna på bild är tillverkade större för att visas bättre på bild).

 

   
1. Starta från vänster sida 2 - gå till höger 4
   
2. Starta från höger sida 5 - gå till vänster 6   
   
3. Starta från vänster sida 1 - gå till höger 3
   
4. Starta från höger sida 4 - gå till vänster 5  
   
5. Starta från vänster sida 6 - gå till höger 2
   
6. Starta från höger sida 3 - gå till vänster 4

Nu kommer snöret att korsa två stycken törnar så lägg den över den första och under den andra.

Över-under

 

 

   

 
7. Starta från vänster sida 5 - gå till höger 1

Över-under

  

 
8. Starta från höger sida 2 - gå till vänster 3

Över-under-över

 

 
9. Starta från vänster sida 4 - gå till höger 6

Över-under-över

 

 
10. Starta från höger sida 1 - gå till vänster 2

Över-under-över-under

 

 
11. Starta från vänster sida 3 - gå till höger 5

Över-under-över-under

 

 

12. Starta från höger sida 6 - gå till vänster 1

Över-under-över-under

Nu är första varvet lagt, fortsätt nu att följa det lagda snöret/ från vänster 2 till höger 4 osv.

När två varv är lagda så skruva bort skruvarna på ena sida och ta bort knopen och fortsätt att lägga de antal varv du hade tänkt.

 
 
Material för tillverkning av valknopar passande flaskhalsar finns i varierande dimensioner hos http://www.pillerepmakarn.se/
 
Alla dessa valknopar går att tillverka med en rulle och skruvar/spikar enligt schema nedan.

Från vänster.
1. Treslagen - fyra skruvar
2. Treslagan - fem skruvar (blir tätare än föregående)
3. Fyrslagen - fem skruvar
4. Femslagen - sex skruvar
5. Sjuslagen - sex skruvar
 
Här finns schema för att göra olika valknopar.

Detta  förutsätter att en rulle har tillverkats enligt bilder ovan med 4,5 eller 6 skruvar.

Håll bara reda på vänster och höger och vilka du ska trä över och under osv.

Utskriftsversion av tillverkning av valknopar