Flaskskepparna  
Medlemmar   Om oss   Bygga   Material   Verktyg   Aktiviteter   Galleri   Länkar

Föreningen bildades den 9 november 1982 av några, som hade gått på kurs i flaskskeppsbygge på Sjöhistoriska Museet. Kursledare var då Björn Thunberg.

Efter kursen ville inte deltagarna splittras åt olika håll, utan önskade fortsätta att träffas även utanför kurslokalen. En förening bildades och hade till en början inget namn. Efter omröstning om flera förslag enades man om namnet ”Flaskskepparna”. Björn Thunberg blev den självklara första ordföranden, numera hedersmedlem. Man bestämde att träffas den första torsdagen varje månad ombord på fyrskeppet Finngrundet.

Tanken med föreningen var att träffas över en kopp kaffe, prata om flaskskepp och båtar i allmänhet. Den som ville fick självklart bygga flaskskepp under träffen.


Föreningen har med tiden vuxit och har idag ca 40 aktiva medlemmar och Kaj Westergren är numera ordförande.

Villkoret för att bli medlem var från starten att kunna visa upp ett egenhändigt tillverkat flaskskepp men har numera ändrats till att man ska ha ett genuint intresse för flaskskepp. Rekryteringen av nya medlemmar har framförallt varit bland kursdeltagare från Sjöhistoriska museet, men även andra har blivit medlemmar. Föreningen är nu också medlem i European Association of Ships in Bottles.

När medlemsantalet ökade blev möteslokalen på Fyrskeppet Finngrundet för liten och mötena flyttade till Skeppsholmsgården på Skeppsholmen mitt i centrala Stockholm. Våra torsdagsträffar en gång i månaden har övergått till att bli byggträffar varje måndag med ett litet medlemsmöte en gång i månaden.

Flaskskepparnas syfte är att sprida och att föra hobbyn vidare. Vi visar upp oss på ett antal olika evenemang som Skeppsholmsdagen, Hobbymässan i Stockholm mm och på vår hemsida. Här avslöjar vi hemligheten bakom "hur kommer skeppet in i flaskan". Detta är ett trevligt sätt att sprida hobbyn till både unga och vuxna.

 


Föreningsmöte en torsdagskväll i månaden.