Flaskskepparna  
Medlemmar   Om oss   Bygga   Material   Verktyg   Aktiviteter   Galleri   Länkar
 
På denna sida kommer vi att visa olika byggtekniker i att bygga skrov och master, bland annat 10 olika byggmetoder för skrov .
Byggsätten som visas i dessa sidor är utprovade byggsätt som vi i Flaskskepparna oftast använder. Det finns givetvis fler metoder, inget är rätt eller fel, alla har säkert sitt eget sätt att bygga på. Sidorna vänder sig till nybörjare och vana byggare.

Det är inget speciellt skepp som visas på dessa sidor utan bara tekniken om hur flaskskepp kommer till. Metoderna går att använda till enkla skepp med en mast till mer avancerade skepp med flera master.

Skeppet är valt för att visa de två olika riggtyperna råsegel på förmasten och skonarrigg på aktermasten. Skeppets skrov och rigg är nästan identiskt med byggserien briggantinen Leon under fliken bygga

Alla bilder är klickbara för större format.

Lycka till!