Ritning Leon
Skrov del 1
Skrov del 2
Bogspröt o kranbalkar
Däcksdetaljer
Målning
Master bommar o rår
Stående rigg
Löpande rigg
Segel
Preparering flaska
Sjösättning
Garnering
Bilder på modell av Leon
Blunders
Ej tidigare visat material